รับค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่ ขนส่งทางบกพร้อมเปิดบางซื่อตรวจมิเตอร์ 8 หมื่นคัน

รับค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่ ขนส่งทางบกพร้อมเปิดบางซื่อตรวจมิเตอร์ 8 หมื่นคัน

เศรษฐศาสตร์ ขนส่งทางบกพร้อมเปิดพื้นที่สถานีกลางบางซื่อรอรับตรวจมิเตอร์แท็กซี่กว่า 8 หมื่นคัน ก่อนปรับค่าโดยสารแท็กซี่ราคาใหม่ มั่นใจตรวจสอบลงทะเบียนมิเตอร์ที่ปรับจูนแล้วเสร็จใน 60 วัน หลัง “ศักดิ์สยาม” ลงนามในประกาศกระทรวงอนุมัติขึ้นราคาค่าโดยสารรถจดทะเบียนในกรุงเทพฯ สตาร์ตรถใหญ่ 40 บาท พร้อมปรับขึ้นตามระยะทาง ลุ้น ครม.ไฟเขียว ก่อนออกประกาศราชกิจจานุเบกษา นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่อัตราใหม่ว่า หลังจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ลงนามประกาศกระทรวงเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.65 เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกโดยสาร และค่าบริการอื่นๆ สำหรับรถรับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครแล้ว แต่แท็กซี่จะยังไม่สามารถปรับราคาค่าโดยสารได้เลยในขณะนี้เนื่องจากตามขั้นตอนจะต้องส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง เลขา ครม. เพื่อประกาศในราชกิจจา เพื่อจัดเก็บค่าโดยสารแท็กซี่อัตราใหม่ได้ หลังจากนั้นทาง ขบ.จะเปิดให้ผู้ประกอบการแท็กซี่ หรือเจ้าของแท็กซี่ที่จดทะเบียนอยู่ในระบบกว่า 80,000 คัน นำมิเตอร์รถแท็กซี่ไปปรับจูนให้เป็นการคำนวณตามราคาใหม่ตามต้นสังกัดและนำรถหรือมิเตอร์ที่มีการปรับจูนแล้วมาให้ ขบ.ตรวจสอบและลงทะเบียน โดย ขบ.จะเพิ่มการอำนวยความสะดวกด้วยการเปิดพื้นที่สถานีกลางบางซื่อให้มาตรวจลงทะเบียน คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบมิเตอร์คำนวณราคาใหม่แล้วเสร็จใน 60 วัน จากนั้นสามารถจัดเก็บค่าโดยสารราคาใหม่ได้เลย “การปรับค่าโดยสารแท็กซี่อัตราใหม่นั้น ทาง ขบ.ก็จะยังมีการสุ่ม หรือตรวจสอบรถแท็กซี่ที่ให้บริการในระบบอยู่เช่นเดิม ทั้งในเรื่องมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ราคาแท็กซี่ของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ข่าวเศรษฐศาสตร์  หากผู้ขับแท็กซี่กระทำความผิด ก็จะมีการลงโทษตามระเบียบเหมือนเดิม” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.65 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ลงนามในคำสั่งประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกโดยสาร และค่าบริการอื่นๆ สำหรับรถรับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (แท็กซี่มิเตอร์) ที่จดทะเบียนในกรุเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่า ครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ รายละเอียดของประกาศบางส่วนระบุถึงการกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร สำหรับกรณีรถยนต์รับจ้าง ที่มีลักษณะเป็นรถเก๋งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน รถยนต์นั่งสามตอน และรถยนต์นั่งสามตอนแวน ให้กำหนดดังต่อไปนี้ ระยะทาง 1 กม.แรก 40.00 บาท, ระยะทางเกินกว่า 1 กม.ถึง กม.ที่ 10 กม.ละ 6.50 บาท ระยะทางเกินกว่า 10 กม.ถึง กม.ที่ 20 กม.ละ 7.00 บาท ส่วนระยะทางเกินกว่า 20 กม.ถึง กม.ที่ 40 กม.ละ 8.00 บาท, ระยะทางเกินกว่า 40 กม. ถึง กม.ที่ 60 กม.ละ 8.50 บาท, ระยะทางเกินกว่า 60 กม.ถึง กม.ที่ 80 กม.ละ 9.00 บาท และระยะทางเกินกว่า 80 กม.ขึ้นไป กม.ละ 10.50 บาท นอกจากนั้น กรณีรถยนต์รับจ้าง นอกจากข้อ 1 ให้กำหนดดังต่อไปนี้ ระยะทาง 1 กม.แรก 35.00 บาท, ระยะทางเกินกว่า 1 กม.ถึง กม.ที่ 10 กม.ละ 6.50 บาท, ระยะทางเกินกว่า 10 กม.ถึง กม.ที่ 20 กม.ละ 7.00 บาท, ระยะทางเกินกว่า 20 กม.ถึง 40 กม. กม.ละ 8.00 บาท.

แนะนำข่าว เศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : เศรษฐศาสตร์ที่ดีควรจะเป็นอย่างไร | วิทยากร เชียงกูล