เตือน! ตระหนักภัยไซเบอร์ ก.ล.ต.แนะติดตามมาตรการผู้ให้บริการ

ตระหนักภัยไซเบอร์ 16

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ล.ต.ได้ร่วมออกบูธในงาน “นิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 66 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

ข่าวเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ด้วยภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ จากผู้ที่ใช้ช่องโหว่ทางเทคนิคในการบุกรุกโจมตี ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรในภาคตลาดทุนควรสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอ และให้ความสำคัญต่อการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นต่อการป้องกันและเฝ้าระวัง (Information sharing) เพื่อให้เท่าทันต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการและผู้ลงทุนทุกคนควรตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีและภัยคุกคามที่อาจมาควบคู่กัน

ตระหนักภัยไซเบอร์ 16

โดยติดตามและสอบถามถึงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากบริษัทที่ตนใช้บริการอยู่

ข่าวเศรษฐกิจ  รวมทั้งควรให้ความร่วมมือกับบริษัทที่ท่านใช้บริการ เพื่อช่วยให้ข้อมูลและทรัพย์สินของตนปลอดภัย เลขาธิการ ก.ล.ต.ยังได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านการเงินธนาคาร เพื่อปกป้องชาวไทยจากการตกเป็นเหยื่อแก๊งอาชญากรไซเบอร์” โดยพูดคุยประเด็นด้านภัยคุกคามไซเบอร์ ปัญหาและอุปสรรค การออกกฎหมาย นโยบายและการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อรักษาหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ด้านการเงินการธนาคารและด้านตลาดทุนให้มีความมั่นคงปลอดภัย

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ลดราคาน้ำมันวันนี้ 60 สต. เช็ค ปตท. บางจากล่าสุดลิตรละกี่บาท